Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn lưỡng cực II theo DSM-5 (Bipolar II Disorder – F31.81)

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn lưỡng cực II theo DSM-5 (Bipolar II Disorder –...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn nhổ tóc theo DSM-5 (Hair-Pulling Disorder – F63.2)

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn nhổ tóc theo DSM-5 (Hair-Pulling Disorder – F63.2) Tiêu...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn ám ảnh sợ khoảng trống theo DSM-5 (Agoraphobia – F40.00)

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn ám ảnh sợ khoảng trống theo DSM-5 (Agoraphobia –...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn tích trữ theo DSM-5 (Hoarding Disorder- F42)

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn tích trữ theo DSM-5 (Hoarding Disorder- F42) Tiêu chuẩn...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn hoang tưởng theo DSM-5 (Delusional Disorder – 297.1 – F22)

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn hoang tưởng theo DSM-5 (Delusional Disorder – 297.1 –...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn sợ biến dạng cơ thể theo DSM-5 (Body Dysmorphic Disorder – F45.22)

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn sợ biến dạng cơ thể theo DSM-5 (Body Dysmorphic...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn lo âu xã hội ám ảnh sợ xã hội theo DSM-5 (Social Anxiety Disordersocial Phobia – F40.10)

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn lo âu xã hội ám ảnh sợ xã hội...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn làm thương tổn da theo DSM-5 (Excoriationskin-Picking Disorder)

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn làm thương tổn da theo DSM-5 (Excoriationskin-Picking Disorder) Tiêu...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn ám ảnh cưỡng chế theo DSM-5 (Obsessive-Compulsive Disorder)

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn ám ảnh cưỡng chế theo DSM-5 (Obsessive-Compulsive Disorder) Tiêu...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn dạng phân liệt theo DSM-5 (Schizophreniforme Disorder)

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn dạng phân liệt theo DSM-5 (Schizophreniforme Disorder) Tiêu chuẩn...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn phân liệt cảm xúc theo DSM-5 (Schizoaffective Disorder)

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn phân liệt cảm xúc theo DSM-5 (Schizoaffective Disorder) Tiêu...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn trầm cảm theo DSM-5

TIÊU CHÍ CHẨN ĐOÁN A. Ít nhất 5 trong những triệu chứng sau, xuất hiện...

Tư vấn tâm lý

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế

Rối loạn ám ảnh-cưỡng chế là gì? Rối loạn ám ảnh-cưỡng chế (OCD – Obsessive-Compulsive...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn lo âu xã hội ám ảnh sợ xã hội theo DSM-5 (Social Anxiety Disordersocial)

  Bệnh nhân lo lắng hoặc sợ hãi rõ rệt về một hoặc nhiều tình...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn ám ảnh sợ đặc hiệu theo DSM-5 (Specific Phobia)

  Lo lắng và sợ hãi rõ rệt về một đối tượng hoặc một tình...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn câm chọn lọc theo DSM-5 (Selective Mutism – F94.0)

  Thường xuyên không thể nói trong các tình huống xã hội đặc trưng mà...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn hoảng loạn theo DSM-5 (Panic Disorder – F41.0)

A. Những cơn hoảng loạn lặp đi lặp lại một cách bất ngờ. Một cơn hoảng...

Tư vấn tâm lý

Rối loạn hoảng loạn

Lần trước, chúng ta đã bàn về cơn hoảng loạn. Vậy giữa cơn hoảng loạn...

Tư vấn tâm lý

Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

Rối loạn cảm xúc lưỡng cực (RLCXLC) thuộc nhóm Rối loạn khí sắc và là...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn dạng phân liệt theo DSM-5 (Schizophreniforme Disorder – 295.40 (F20.81)

A. Xuất hiện 2 (hoặc nhiều hơn) các triệu chứng sau, mỗi triệu chứng xuất...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn loạn thần ngắn theo DSM-5 (Brief Psychotic Disorder – 298.8 (F23)

Có 1 (hoặc nhiều hơn) các triệu chứng sau đây. Ít nhất một trong các...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Hội chứng tâm thần phân liệt theo DSM-5 (Schizophrenia – 295.90 (F20.9)

Xuất hiện 2 (hoặc nhiều hơn) các triệu chứng sau, mỗi triệu chứng xuất hiện...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn ám ảnh sợ đặc hiệu theo DSM-5 (Specific Phobia)

Lo lắng và sợ hãi rõ rệt về một đối tượng hoặc một tình huống...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn lưỡng cực I theo DSM-5 (Bipolar I Disorder)

Để chẩn đoán Rối loạn lưỡng cực I, điều kiện cần thiết là các triệu...

Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn khí sắc theo DSM-5 (Cyclothymic Disorder – F34.0)

​   Thời gian tối thiểu là 2 năm (1 năm đối với trẻ em...