Tiêu chuẩn chẩn đoán Hội chứng tâm thần phân liệt theo DSM-5 (Schizophrenia – 295.90 (F20.9)

Causes Panic Attacks Anxiety Attacks.jpg
 1. Xuất hiện 2 (hoặc nhiều hơn) các triệu chứng sau, mỗi triệu chứng xuất hiện trong phần lớn thời gian khoảng 1 tháng (hoặc ít hơn nếu điều trị tốt). Ít nhất 1 trong 3 triệu chứng (1), (2) và (3) phải là:
 1. Các hoang tưởng
 2. Các ảo giác
 3. Ngôn ngữ vô tổ chức (ví dụ: tư duy không liên quan hoặc hổ lốn)
 4. Hành vi tác phong rất vô tổ chức hoặc căng trương lực
 5. Các triệu chứng âm tính (ví dụ: cảm xúc bị cùn mòn hay thế năng tâm thần giảm sút)
 1. Phần lớn thời gian kể từ khi phát bệnh, bệnh nhân bị suy giảm chức năng đáng kể ở một hoặc nhiều lĩnh vực so với trước khi phát bệnh như: công việc, các mối quan hệ, khả năng tự chăm sóc bản thân (trường hợp phát bệnh ở trẻ em và thanh thiếu niên là thất bại so với mong đợi trong các tương tác xã hội, học tập hoặc chức năng nghề nghiệp).
 2. Các triệu chứng của rối loạn liên tục kéo dài tối thiểu là 6 tháng. Thời gian tối thiểu là 6 tháng này bao gồm ít nhất là 1 tháng (hoặc ít hơn nếu đáp ứng tốt khi điều trị) của triệu chứng theo tiêu chuẩn A (các triệu chứng của giai đoạn hoạt động) và thời gian của các triệu chứng tiền triệu chứng hoặc triệu chứng di chứng. Trong suốt giai đoạn tiền triệu chứng hoặc di chứng, biểu hiện của rối loạn có thể chỉ là triệu chứng âm tính, hoặc 2 hoặc nhiều hơn các triệu chứng của tiêu chuẩn A nhưng ở dạng bị suy yếu đi (ví dụ: những tín ngưỡng kỳ dị, những tri giác bất thường).
 3. Rối loạn cảm xúc phân liệt, Rối loạn trầm cảm, Rối loạn cảm xúc lưỡng cực với các triệu chứng của loạn thần được loại trừ bởi vì hoặc: (1) không có giai đoạn hưng cảm hoặc trầm cảm xảy ra đồng thời với các triệu chứng của giai đoạn hoạt động; (2) nếu giai đoạn cảm xúc xảy ra trong giai đoạn đang hoạt động, chúng chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn trong tổng thời gian hoạt động và di chứng.
 4. Rối loạn này không phải do tác động sinh lý trực tiếp của một chất (ví dụ: chất gây lạm dụng, thuốc men) hoặc do tình trạng của các bệnh cơ thể khác.
 5. Nếu có tiền sử Rối loạn hội phổ tự kỷ hoặc Rối loạn giao tiếp khởi phát ở tuổi trẻ em thì chẩn đoán Tâm thần phân liệt chỉ được thêm vào khi có sự hiện diện cùng lúc các ý nghĩ hoang tưởng hoặc ảo giác phải nổi bật trong thời gian tối thiểu là 1 tháng (hoặc ngắn hơn nếu điều trị tốt).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *