Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn loạn thần ngắn theo DSM-5 (Brief Psychotic Disorder – 298.8 (F23)

Tam Than Phan Liet.jpg

  1. Có 1 (hoặc nhiều hơn) các triệu chứng sau đây. Ít nhất một trong các triệu chứng trên phải là (1), (2) hoặc (3).
  1. Các ý nghĩ hoang tưởng
  2. Các ảo giác
  3. Ngôn ngữ vô tổ chức (ví dụ: tư duy không liên quan hoặc hổ lốn)
  4. Hành vi tác phong rất vô tổ chức hoặc căng trương lực

Chú ý: Không được xem là triệu chứng nếu cách phản ứng được nền văn hóa chấp nhận.

  1. Trong giai đoạn bệnh, rối loạn kéo dài tối thiểu là một ngày nhưng ngắn hơn 1 tháng kèm theo sự phục hồi hoàn toàn các chức năng như trước khi bị bệnh.
  2. Rối loạn này không được giải thích rõ bởi Rối loạn trầm cảm hoặc Rối loạn cảm xúc lưỡng cực với các nét của loạn thần hoặc những rối loạn tâm thần khác như Tâm thần phân liệt hoặc căng trương lực và không do tác động sinh lý trực tiếp của một chất (ví dụ: chất gây lạm dụng, thuốc men) hoặc do tình trạng của các bệnh cơ thể khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *