Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn khí sắc theo DSM-5 (Cyclothymic Disorder – F34.0)

Stress1.jpg

stress1

 

  1. Thời gian tối thiểu là 2 năm (1 năm đối với trẻ em và thanh thiếu niên), xuất hiện nhiều thời kỳ có các triệu chứng hưng cảm nhẹ và nhiều thời kỳ có các triệu chứng trầm cảm nhưng không hội đủ tiêu chí để chẩn đoán giai đoạn trầm cảm.
  2. Trong suốt thời gian là 2 năm (1 năm đối với trẻ em và thanh thiếu niên), các giai đoạn hưng cảm nhẹ và trầm cảm hiện diện tối thiểu là chiếm 1 nửa thời gian và bệnh nhân không bao giờ trong hơn 2 tháng liên tiếp mà không có các triệu chứng được mô tả trong tiêu chuẩn A.
  3. Không có giai đoạn trầm cảm, hưng cảm hoặc giai đoạn hưng cảm nhẹ.
  4. Các triệu chứng của tiêu chuẩn A không đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán của Rối loạn cảm xúc phân liệt, Tâm thần phân liệt, Rối loạn dạng phân liệt, Rối loạn hoang tưởng, hoặc những rối loạn đặc trưng và không đặc trưng khác của Hội chứng Tâm thần phân liệt và những rối loạn loạn thần khác.
  5. Các triệu chứng không phải do tác động sinh lý trực tiếp của một chất (chất gây nghiện, thuốc, những điều trị khác) hoặc do một bệnh cơ thể khác gây nên (ví dụ: cường giáp).
  6. Các triệu chứng này gây ra sự đau khổ đáng kể về mặt lâm sàng hoặc làm biến đổi hoạt động xã hội, nghề nghiệp hoặc trong các lĩnh vực quan trọng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *