Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn câm chọn lọc theo DSM-5 (Selective Mutism – F94.0)

1 37.jpg
1

 

  1. Thường xuyên không thể nói trong các tình huống xã hội đặc trưng mà bệnh nhân có thể nói được (ví dụ: tại trường học) nhưng bệnh nhân có thể nói trong những tình huống khác.
  2. Rối loạn này làm ảnh hưởng đến hoạt động học tập ở trường, sự thành công trong nghề nghiệp hoặc là các tương tác xã hội.
  3. Thời gian của rối loạn này kéo dài tối thiểu là 1 tháng (không chỉ có tháng đầu tiên ở trường).
  4. Việc mất khả năng nói không phải do nguyên nhân thiếu kiến thức, hoặc thiếu thoải mái, khi sử dụng lời nói cần thiết trong các tình huống xã hội.
  5. Rối loạn này không phải là rối loạn giao tiếp (ví dụ: nói lắp) và không chỉ xảy ra trong Hội chứng tự kỷ, Tâm thần phân liệt và những rối loạn loạn thần khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *