PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – TRẢI

Trai.jpg
Trải nghiệm nhiều khi bắt đầu ngay từ trong điểm khởi đầu. Lẽ nhiên, nó cần có thêm vài chục gam nhạy cảm, ½ kg chân thành… Và sự trải nghiệm thú vị nhiều khi không phải là kiểu trải nghiệm thông thường mà là sự trải nghiệm sâu sắc bằng những rung cảm đích thực và tự nhiên nhất.

Người ta có thể hiểu nhiều hơn khi trải nghiệm, thực ra đó là những kinh nghiệm mang tính “vật lý” nếu đó là sự trải nghiệm trực tiếp. Kiểu trải nghiệm mà phải nhìn, sờ, cầm nắm…

Ai cũng từng ít nhất một lần khờ… Cái khờ ấy xuất phát từ cái tâm con trẻ, từ khối óc trẻ con… Có thể nó đến từ một cái đầu, một thân xác và cả một tâm hồn hoài không chịu lớn…
 
Ai cũng có thể ngây ngô bảo rằng không biết là không có lỗi. Nhưng trên thực tế, cái không biết ấy chẳng phải do không biết mà là cố tình không biết, là ngây ngô không hay, là quá vô tâm – vô cảm thử hỏi sẽ làm sao.

Trải nghiệm nhiều khi bắt đầu ngay từ trong điểm khởi đầu. Lẽ nhiên, nó cần có thêm vài chục gam nhạy cảm, ½ kg chân thành… Và sự trải nghiệm thú vị nhiều khi không phải là kiểu trải nghiệm thông thường mà là sự trải nghiệm sâu sắc bằng những rung cảm đích thực và tự nhiên nhất.
 
Trải nghiệm nhiều khi bắt đầu ngay từ trong điểm khởi đầu.
 
Trải nghiệm không phải là bài tập khó. Nhưng sự trải nghiệm tự nhiên nhiều khi bắt đầu từ những cái tự nhiên từ bản thân, từ cơ thể, từ con người thật nhất của ta… Nhiều khi cứ bảo, bạn chẳng hiểu đâu mà… Vì đó là sự trải nghiệm mang nặng tính độc đáo vậy mà…

 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – MÒN TỪ TÂM
 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – NGÀY MAI
 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – BỎ QUA
 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – TRẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *