PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – BỎ QUA

Pgs.ts Huynh Van Son Bo Qua.jpeg
Người ta bỏ qua để làm cho chính mình trở nên dễ chịu… Người ta tập làm cho mình bao dung bởi đó là cách sống nhẹ nhàng, chân thành và có nhân có nghĩa.

Người ta bỏ qua để làm cho chính mình trở nên dễ chịu… Người ta tập làm cho mình bao dung bởi đó là cách sống nhẹ nhàng, chân thành và có nhân có nghĩa.

Người ta bỏ qua cho bạn, không phải vì bạn xứng đáng mà có thể vì bạn không xứng đáng để quan tâm, để ý hoặc chú ý kiểu gieo tin đồn, kiểu ngụy tạo hay suy luận giả danh.

Người ta bỏ qua cho bạn vì chính bản thân người ta, lòng tự trọng, sự tự tôn dẫu mỏng dẫu dày mà nhiều khi có thể bạn để nó xa xăm đi vắng…
 

 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – MÒN TỪ TÂM
 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – NGÀY MAI
 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – BỎ QUA
 PGS.TS Huỳnh Văn Sơn – TRẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *