[Sách hướng dẫn Giáo viên] Thực hành Kĩ năng sống lớp 5

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách hướng dẫn Giáo viên] Thực hành Kĩ năng sống lớp 5 THỰC HÀNH KĨ...

[Sách hướng dẫn Giáo viên] Thực hành Kĩ năng sống lớp 1

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách hướng dẫn Giáo viên] Thực hành Kĩ năng sống lớp 1 THỰC HÀNH KĨ...

[Sách hướng dẫn Giáo viên] Thực hành Kĩ năng sống lớp 2

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách hướng dẫn Giáo viên] Thực hành Kĩ năng sống lớp 2 THỰC HÀNH KĨ...

[Sách hướng dẫn Giáo viên] Thực hành Kĩ năng sống lớp 3

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách hướng dẫn Giáo viên] Thực hành Kĩ năng sống lớp 3 THỰC HÀNH KĨ...

[Sách hướng dẫn Giáo viên] Thực hành Kĩ năng sống lớp 4

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách hướng dẫn Giáo viên] Thực hành Kĩ năng sống lớp 4 THỰC HÀNH KĨ...

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Rèn luyện Kỹ năng sống và Kỹ năng mềm – Dành cho sinh viên

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Rèn luyện Kỹ năng sống và Kỹ năng mềm...

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học sinh lớp 10

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học...

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học sinh lớp 11

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học...

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học sinh lớp 12

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học...

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học sinh lớp 8

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học...

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học sinh lớp 9

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học...

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học sinh lớp 6

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học...

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học sinh lớp 7

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học...

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học sinh lớp 3

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học...

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học sinh lớp 4

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học...

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học sinh lớp 5

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học...

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học sinh lớp 2

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học...

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học sinh lớp 1

Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Thực hành Kỹ năng sống – Dành cho học...

Bát nháo dạy kỹ năng, sinh viên phải học cái không cần

Tin tức Chuyên gia

Người dạy thiếu chuyên môn, đạo đức, lớp học lại quá đông, kết quả sinh...

Báo động tình trạng thiếu kỹ năng mềm nhưng vẫn đứng lớp dạy sinh viên

Tin tức Chuyên gia

Sáng 24/1/2019, tại Trường Đại học Sư phạm TP. HCM đã diễn ra Hội thảo...

Rèn luyện kỹ năng mềm là vấn đề cấp thiết cho sinh viên

Tin tức Chuyên gia

Tại hội thảo khoa học Các giải pháp và mô hình tiêu chuẩn của việc...

Dạy kỹ năng mềm đang rất bát nháo

Tin tức Chuyên gia

Đây là nhận định của PGS-TS Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư...

“Đến dạy kỹ năng hay để PR hình ảnh” ?

Tin tức Chuyên gia

Chuyên gia tư vấn tâm lý, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH...

PGS Huỳnh Văn Sơn: “Nhiều người thiếu kỹ năng mềm vẫn đi dạy sinh viên”

Tin tức Chuyên gia

Việc học và rèn luyện kỹ năng mềm của sinh viên hiện chưa được quan...

Cần thống nhất cách dạy Giáo dục Kĩ năng sống

Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Giáo dục kỹ năng sống là một điều rất cần thiết đối với học sinh...

Dạy Kĩ năng sống cần có sự thống nhất

Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Giáo dục Kĩ năng sống (KNS) là việc rất quan trọng đời hỏi sự tham...