Thạc sĩ Tâm lý Ngô Minh Duy: Chuyên gia Tham vấn Trị liệu hàng đầu tại Trung tâm Tư vấn Tâm lý Ý Tưởng Việt

Tin tức Chuyên gia

Với kinh nghiệm hơn mười năm làm việc trong lĩnh vực tham vấn và trị...

Một số phẩm chất quan trọng của nhà tham vấn trị liệu tâm lý

Tư vấn tâm lý

Các nhà tham vấn – trị liệu tâm lý khác nhau đưa ra khá nhiều...

Bạn có cần “Bác sĩ tâm lý”?

Tư vấn tâm lý

Trong xã hội hiện đại, bên cạnh những vấn đề cơm áo, gạo tiền, việc...

8 Dấu hiệu nhắc bạn nên gặp bác sĩ tâm lý

Tư vấn tâm lý

Ai trong chúng ta cũng đều trải qua những khoảng thời gian bị stress, buồn...

Trị liệu và tham vấn tâm lý

Tư vấn tâm lý

Những tranh luận về thuật ngữ tham vấn, tư vấn hay trị liệu tâm lý...

Stress sau sang chấn và phương pháp can thiệp bằng tham vấn/trị liệu tâm lý (Phần 2)

Tư vấn tâm lý

Sau một sự kiện gây tổn thương, chủ thể thường trải qua một chu trình...

Stress sau sang chấn và phương pháp can thiệp bằng tham vấn/trị liệu tâm lý (Phần 1)

Tư vấn tâm lý

Bạn đang sống vui vẻ và hạnh phúc, đột nhiên một ngày nọ bạn chứng...

Stress sau sang chấn và phương pháp can thiệp bằng tham vấn/trị liệu tâm lý (Phần 3)

Tư vấn tâm lý

Tham vấn tâm lý cho những thân chủ có Stress sau sang chấn (PTSD) cũng...

Nên hay không việc khen con?

Tin tức Chuyên gia

Trong một cuộc trao đổi của chúng tôi về chủ đề “Bạn có từng khen...