GS.TS Huỳnh Văn Sơn: Vì sao kỹ năng mềm được nhiều nhà tuyển dụng xem trọng?

Tin tức Chuyên gia

GS.TS Huỳnh Văn Sơn sử dụng kỹ thuật tạo tình huống giả định bất ngờ...

Nhà trường, giảng viên, sinh viên đều phải thay đổi để tồn tại

Tin Hoạt động

Để thích ứng với yêu cầu về nguồn nhân lực trong thời kỳ mới cách...

Kỹ năng tự học: 5 nguyên tắc cơ bản đảm bảo hiệu quả cho quá trình tự học

Tin Tổng hợp

Môi trường Đại học mang đầy tính chủ động, tài liệu học tập tự tìm,...

Ý Tưởng Việt – Khóa học Biệt Đội Sale

Tin Hoạt động

Vào tháng 9/2016, Biệt Đội Sale đã chính thức khởi động!   • Ý Tưởng Việt...

Giáo dục kỹ năng sống – số lượng có đi kèm với chất lượng?

Tin Tổng hợp

Việc giáo dục kỹ năng sống đang được quan tâm khiến cho các trung tâm...