Sách Tâm lý Giáo dục

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Phát triển Kĩ năng mềm cho sinh viên Đại học Sư phạm

[Sách Tâm lý – Giáo dục] Phát triển Kĩ năng mềm cho sinh viên Đại...

2 Comments

Tin Tổng hợp

Kỹ năng tự học: 5 nguyên tắc cơ bản đảm bảo hiệu quả cho quá trình tự học

Môi trường Đại học mang đầy tính chủ động, tài liệu học tập tự tìm,...

Tin Tổng hợp

Sách Tâm lý học

NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN (30.000 VNĐ) Đối tượng cuốn sách hướng đến...