Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Ý Tưởng Việt – Tập huấn Một số Kỹ thuật giảng dạy Kỹ năng sống

Với hệ giá trị cốt lõi “Khoa học – Hiệu quả – Bền vững”, trong năm...

Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Ý Tưởng Việt – Tập huấn Thiết kế Kế hoạch Giáo dục Kỹ năng sống theo hướng trải nghiệm

Với hệ giá trị cốt lõi “Khoa học – Hiệu quả – Bền vững”, trong...

Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Ý Tưởng Việt – Tập huấn Tổng quan về Giáo dục Kỹ năng sống

Chuyên đề tập huấn chuyên sâu “Tổng quan về Giáo dục Kỹ năng sống” thuộc Chương trình...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trường TH Tân Thới – Ngày hội Chuẩn bị cho con vào lớp Một

Sáng 20.08.2019, trường Tiểu học Tân Thới đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trường TH Lê Thánh Tông – Ngày hội Chuẩn bị cho con vào lớp Một

Sáng 23.08.2019, trường Tiểu học Lê Thánh Tông đã phối hợp với Trung tâm Đào...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trường TH Hiệp Tân – Ngày hội Chuẩn bị cho con vào lớp Một

Sáng 23.08.2019, trường Tiểu học Hiệp Tân đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo...

Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Trường TH Tân Thới – Giáo viên hạnh phúc

Trung tâm đào tạo Ý Tưởng Việt phối hợp cùng trường Tiểu học Tân Thới...

Chuyên đề tâm lý giáo dục học đường

Trường TH Đoàn Thị Điểm – Nghệ thuật tương tác với học sinh cá biệt

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm phối hợp cùng Trung tâm đào tạo Ý Tưởng...

Chuyên đề tâm lý giáo dục học đường

Trường TH Lê Lai – Niềm vui nghề Giáo

Trường Tiểu học Lê Lai phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo Ý Tưởng Việt...

Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Trường TH Võ Thị Sáu – Giáo viên hạnh phúc

Trung tâm đào tạo Ý Tưởng Việt phối hợp cùng trường Tiểu học Võ Thị...

Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Trường TH Huỳnh Văn Chính – Văn hóa ứng xử sư phạm

Trung tâm đào tạo Ý Tưởng Việt phối hợp với trường Tiểu học Huỳnh Văn...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trường TH Tân Sơn Nhì – Ngày hội Chuẩn bị cho con vào lớp Một

Sáng 21.08.2019, trường Tiểu học Tân Sơn Nhì đã phối hợp với Trung tâm Đào...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trường TH Lê Văn Tám – Ngày hội Chuẩn bị cho con vào lớp Một

Ngày 19.08.2019, hàng ngàn học sinh Tiểu học Lê Văn Tám đã tham gia Ngày...

Sân chơi trải nghiệm Kỹ năng sống

Trường TH Đoàn Thị Điểm – Ngày hội Chuẩn bị cho con vào lớp Một

Ngày 21.08.2019, để tạo niềm vui cho học sinh trong ngày đầu tiên đến trường,...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trường TH Hồ Văn Cường – Ngày hội Chuẩn bị cho con vào lớp Một

Ngày 20.08.2019, trường Tiểu học Hồ Văn Cường phối cùng Trung tâm Đào tạo Ý...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trường TH Đống Đa – Ngày hội Chuẩn bị cho con vào lớp Một

Ngày 21.08.2019, Trường Tiểu học Đống Đa đã phối hợp cùng TT Đào tạo Ý...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trường TH Lê Lai – Ngày hội Chuẩn bị cho con vào lớp Một

Ngày hội CHUẨN BỊ CHO CON VÀO LỚP MỘT kết hợp SÂN CHƠI TRẢI NGHIỆM...

Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Trường TH Phan Chu Trinh – Ngày hội chuẩn bị cho con vào lớp Một

Sáng ngày 20/8/2019 Trung tâm Đào tạo Kỹ năng sống Ý Tưởng Việt đã phối...

Chuyên đề tâm lý giáo dục học đường

Trường TH Trần Văn Kiểu – Sân chơi Kỹ năng phòng tránh thương tích trường học

Chương trình “Kỹ năng phòng tránh thương tích trong trường học” năm học 2018-2019 do...

Chuyên đề tâm lý giáo dục học đường

Trường TH Phan Đăng Lưu – Sân chơi Kỹ năng phòng tránh thương tích trường học

Chương trình “Kỹ năng phòng tránh thương tích trong trường học” năm học 2018-2019 do...

Chuyên đề tâm lý giáo dục học đường

Trường TH Đặng Trần Côn – Sân chơi Kỹ năng phòng tránh thương tích trường học

Chương trình “Kỹ năng phòng tránh thương tích trong trường học” năm học 2018-2019 do...

Chuyên đề tâm lý giáo dục học đường

Trường TH Đinh Bộ Lĩnh – Sân chơi Kỹ năng phòng tránh thương tích trường học

Chương trình “Kỹ năng phòng tránh thương tích trong trường học” năm học 2018-2019 do...

Chuyên đề tâm lý giáo dục học đường

Trường TH Đề Thám – Sân chơi Kỹ năng phòng tránh thương tích trường học

Chương trình “Kỹ năng phòng tránh thương tích trong trường học” năm học 2018-2019 do...

Chuyên đề tâm lý giáo dục học đường

Trường TH Lương Thế Vinh – Sân chơi Kỹ năng phòng tránh thương tích trường học

Chương trình “Kỹ năng phòng tránh thương tích trong trường học” năm học 2018-2019 do...

Chuyên đề tâm lý giáo dục học đường

Trường TH Lê Lai – Sân chơi Kỹ năng phòng tránh thương tích trường học

Chương trình “Kỹ năng phòng tránh thương tích trong trường học” năm học 2018-2019 do...

Chuyên đề tâm lý giáo dục học đường

Trường TH Tân Trụ – Sân chơi Kỹ năng phòng tránh thương tích trường học

Chương trình “Kỹ năng phòng tránh thương tích trong trường học” năm học 2018-2019 do...

Chuyên đề tâm lý giáo dục học đường

Trường TH Chương Dương – Sân chơi Kỹ năng phòng tránh thương tích trường học

Chương trình “Kỹ năng phòng tránh thương tích trong trường học” năm học 2018-2019 do...

Chuyên đề tâm lý giáo dục học đường

Trường TH Ngô Quyền – Sân chơi Kỹ năng phòng tránh thương tích trường học

Chương trình “Kỹ năng phòng tránh thương tích trong trường học” năm học 2018-2019 do...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trường TH Hòa Bình – Sân chơi Kỹ năng phòng tránh thương tích trường học

Chương trình “Kỹ năng phòng tránh thương tích trong trường học” năm học 2018-2019 do...

Chuyên đề tâm lý giáo dục học đường

Kỹ năng Phòng tránh thương tích trong trường học | Trường Tiểu học Phan Chu Trinh | HTV9

Tại chương trình Kỹ năng Phòng tránh thương tích trong trường học ở Trường Tiểu học...