Tư vấn tâm lý

Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn lo âu toàn thể theo DSM-5 (Separation Anxiety Disorder – F41.1)

A. Lo âu và bận tâm quá mức (chờ đợi với sự lo sợ) xuất hiện...

Tư vấn tâm lý

Lo âu có phải là bệnh?

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác lo âu....