Đào tạo Doanh nghiệp

Công ty Điện lực Trà Vinh – Tập huấn Bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ phụ nữ 2016

Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp cùng Trung tâm đào tạo Ý Tưởng...

Tin tức Chuyên gia

Bình đẳng giới trong thế giới “phẳng”

“Bình đẳng giới là chìa khóa giúp người phụ nữ nhận ra giá trị đích...

Tin Hoạt động

Công ty Điện lực Trà Vinh – Bình đẳng giới và vai trò của người phụ nữ

Phụ nữ ngày nay không chỉ gói gọn trong căn bếp nhà mình mà phụ...