Viết nhật ký

1 76.jpg
Viết nhật ký là một phương pháp hữu ích để ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Bạn chỉ viết thôi nhưng cũng có rất nhiều cách khác nhau. Thừa nhận những suy nghĩa và cảm xúc của bản thân và viết về chúng có thể giúp bạn hiểu biết về chính mình nhiều hơn và việc nhận thức về bản thân sẽ dễ dàng tạo ra sự thay đổi những cái cũ và bắt đầu cho những cái mới. Thường xuyên viết nhật ký là dấu hiệu tốt gián tiếp nhắc nhở bạn rằng bạn muốn thay đổi.
Viết nhật ký
Chúng ta thành công khi biết thiết lập những mục tiêu cần hướng tới. Hầu hết mọi người không thiết lập một cách rõ ràng và rành mạch những mục tiêu của họ chứ chưa nói là viết chúng ra và nghĩ là sẽ đạt được chúng như thế nào.

Bước 1: Bạn hãy viết ra những mục tiêu mà bạn muốn hoàn thành trong 12 tháng tới. Những điều mà bạn viết ra là những điều có thể làm được, chúng nên thực tế nhưng cần có chút ít thử thách.
Bước 2: Viết ra 10 mục tiêu mà bạn muốn hoàn thành trong tháng này. Những điều này nên hướng theo một vài mục tiêu của bạn trong năm. Những mục tiêu của tháng nên nhỏ hơn và chi tiết hơn mục tiêu của năm.
Bước 3: Viết ra 3 mục tiêu mà bạn muốn hoàn thành trong ngày hôm nay. Những mục tiêu này cần đi kèm với kế hoạch mà bạn đã lập ra. Nếu những mục tiêu này quá lớn, có thể bạn sẽ dừng trước khi bạn bắt đầu. Nào, bạn hãy từng bước bắt đầu từ cái nhỏ nhất và xây cho chúng cao dần lên. Những thành công nhỏ sẽ tạo ra sự thành công lớn.
Bước 4: Bây giờ thì hãy kiểm tra bản thân bản bạn. Bạn cần phải duy trì việc theo dõi xem bạn đang ở đâu đồng thời tạo ra những kế hoạch mang tính thực tế để bạn có thể đạt được những mục tiêu của mình.
Bước 5: Bắt đầu quan sát “self-talk” của bạn (những điều bạn nghĩ và nói với chính mình) đã duy trì trong thời gian qua và giờ bạn muốn thay đổi chúng. Bạn hãy lập ra ít nhất 5 -10 điều suy nghĩ tiêu cực về bản thân để bắt đầu cho sự thay đổi.
Bước 6: Lập ra 5 – 10 điều bạn suy nghĩ tích cực về bản thân, những điều mà bạn thích để giúp bạn định hướng cho sự thay đổi.
Bước 7: Tạo ra những thách thức, những điều sẽ thay thế những “self-talk” tiêu cực mà bạn lập ra từ bước 5.
Bước 8: Hãy viết về những self-talk lành mạnh. Mỗi ngày nói ít nhất 10 lần về sự bày tỏ tích cực về bản thân bạn.
Bước 9: Tưởng tượng và hình dung: một phút để hình dung một hình ảnh tích cực và làm 5 lần/ngày.
Bước 10: Xây dựng lòng tự tôn: Sử dụng nhật ký của bạn để lập ra những điểm tốt về bản thân bạn. Những điều đó sẽ hỗ trợ cho bản thân bạn rất nhiều.
Bước 11: Mỗi ngày ghi lại 3 thành công trong ngày dù nhỏ hay lớn. Tự thưởng cho chính mình khi thành công. Bạn cần có những phần thường nhỏ cho một vài thành công trong tuần.
Bước 12: Trong nhật ký của bạn, thường xuyên tự hỏi những phần nào của bản thân bạn liên quan đến những vấn đề gì. Có những vấn đề mà bạn phải đương đầu (Ví dụ: Tuổi thơ nghèo túng,  tính bất trị ở thời niên thiếu…).
Bước 13: Mỗi ngày, bạn hãy tha thứ cho bản thân về những điều không tốt mà bạn đã làm. Giống như lòng tự tôn, tha thứ là một trong những chìa khoá giúp bạn thay đổi thành công. Tha thứ cho bản thân về những hành động trước đây cho phép bạn nhận lấy trách nhiệm cho những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Bước 14: Ghi ra những nỗi sợ về sự thành công của bạn, những chuyện gì có thể xảy ra ngoài sự mong đợi. Tiếp tục làm việc để đạt được sự thành công một cách mỹ mãn.
Bước 15: Sẵn sàng làm để tạo ra sự thay đổi. Nếu bạn không sẵn sàng làm, sẽ không có gì thay đổi cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *