Tiêu chuẩn chẩn đoán Rối loạn phân liệt cảm xúc theo DSM-5 (Schizoaffective Disorder)

Thumb00 082112273611079 543x305.jpg
  1. Một giai đoạn bệnh không gián đoạn có đặc điểm bởi sự xuất hiện đồng thời hoặc một giai đoạn Rối loạn khí sắc (trầm cảm hoặc hưng cảm) đáp ứng tiêu chuẩn A của Tâm thần phân liệt. Ghi chú: Giai đoạn trầm cảm phải bao gồm tiêu chí A1: Khí sắc trầm cảm.
  2. Có những ý nghĩ hoang tưởng hoặc ảo giác trong khoảng 2 tuần hoặc dài hơn nhưng không có các triệu chứng khí sắc (trầm cảm hoặc hưng cảm) nổi bật.
  3. Các triệu chứng đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán một giai đoạn Rối loạn khí sắc phải chiếm một thời gian đáng kể trong toàn bộ các giai đoạn hoạt động và di chứng của bệnh.
  4. Rối loạn này không phải do tác động sinh lý trực tiếp của một chất (ví dụ: chất gây lạm dụng, thuốc men) hoặc do tình trạng của các bệnh cơ thể khác.

Phân loại thể bệnh:

  • 295.70 (F25.0) Thể lưỡng cực: Sẽ được chẩn đoán là thể lưỡng cực khi xuất hiện một giai đoạn hưng cảm trong tiến trình này. Giai đoạn trầm cảm cũng có thể xảy ra.
  • 295.70 (F25.1) Thể trầm cảm: Sẽ chẩn đoán là thể trầm cảm khi chỉ xuất hiện giai đoạn trẩm cảm trong tiến trình này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *