Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Trường TH Tân Hoá – Tập huấn Tạo động lực học tập cho học sinh

Ngày 12.12.2020, Trường TH Tân Hoá phối hợp cùng Trung tâm Kỹ năng sống Ý...

Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Trường TH Võ Thị Sáu – Tập huấn Văn hoá ứng xử trong trường học

Ngày 05.12.2020, Trường TH Võ Thị Sáu phối hợp cùng Trung tâm Kỹ năng sống...

Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Ý Tưởng Việt – Tập huấn Giáo viên Kỹ năng sống – Thay đổi để hạnh phúc

Ngày 04.09.2020, Ý Tưởng Việt tổ chức thành công buổi tập huấn THAY ĐỔI ĐỂ...

Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Trường TH Tân Sơn Nhì – Tập huấn Nâng cao Văn hoá học đường

Trước thềm năm học 2020 – 2021, Trung tâm Kỹ năng sống Ý Tưởng Việt...

Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Trường TH Đinh Bộ Lĩnh – Tập huấn Kỹ năng quản lý cảm xúc

Trước thềm năm học mới 2020 – 2021, Trường TH Đinh Bộ Lĩnh phối hợp...

Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống

Trường TH Tân Hương – Tập huấn Giáo viên hạnh phúc

Khép lại năm học 2019 – 2020, Trường TH Tân Hương phối hợp cùng Trung...