Tin Tổng hợp

Người bán hàng giỏi nhất

Một công ty nọ muốn tuyển người bán hàng giỏi đã trao cho mỗi người...

Tin Tổng hợp

Những kỹ năng cơ bản cần có để sales thành công

Những kỹ năng cần có khiến một người làm sales thành công là gì? Đó...