Tin Tổng hợp

Nghiên cứu khoa học: Thiền định có thể tái cấu trúc não bộ trong 8 tuần

Thiền có thể tạo ra các thay đổi đáng kể trên các khu vực não...

Chương trình đào tạo

Thiền để thân khỏe tâm an

Thiền để Thân khỏe tâm an là nội dung của khóa thiền Tứ Niệm Xứ...