Ý Tưởng Việt – 10 Năm Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt

Đào tạo Doanh nghiệp

10 năm – Hành trình mang ứng dụng khoa học tâm lý vào đào tạo phát...

Công ty Tây Nam – Bí quyết để luôn vui sống dành cho phụ nữ & Nghệ thuật vun đắp văn hóa gia đình

Đào tạo Doanh nghiệp

Công ty Tây Nam phối hợp cùng Trung tâm đào tạo Ý Tưởng Việt tổ...

Công ty TNHH CASTROL PB PETCO – Làm bạn cùng con

Đào tạo Doanh nghiệp

Công ty TNHH CASTROL PB PETCO phối hợp cùng Trung tâm đào tạo Ý Tưởng...

Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé – Bí quyết để luôn vui sống dành cho phụ nữ

Đào tạo Doanh nghiệp

Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé phối hợp cùng Trung tâm đào tạo...

Công ty Điện lực Trà Vinh – Tập huấn Bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ phụ nữ 2016

Đào tạo Doanh nghiệp

Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp cùng Trung tâm đào tạo Ý Tưởng...