Đào tạo Doanh nghiệp

Ý Tưởng Việt – 10 Năm Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt

10 năm – Hành trình mang ứng dụng khoa học tâm lý vào đào tạo phát...

Đào tạo Doanh nghiệp

Công ty Tây Nam – Bí quyết để luôn vui sống dành cho phụ nữ & Nghệ thuật vun đắp văn hóa gia đình

Công ty Tây Nam phối hợp cùng Trung tâm đào tạo Ý Tưởng Việt tổ...

Đào tạo Doanh nghiệp

Công ty TNHH CASTROL PB PETCO – Làm bạn cùng con

Công ty TNHH CASTROL PB PETCO phối hợp cùng Trung tâm đào tạo Ý Tưởng...

Đào tạo Doanh nghiệp

Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé – Bí quyết để luôn vui sống dành cho phụ nữ

Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé phối hợp cùng Trung tâm đào tạo...

Đào tạo Doanh nghiệp

Công ty Điện lực Trà Vinh – Tập huấn Bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ phụ nữ 2016

Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp cùng Trung tâm đào tạo Ý Tưởng...