Đào tạo Kỹ năng sống Đào tạo Giáo viên Kỹ năng sống Tin Hoạt động

Ý Tưởng Việt | Tuyển dụng Giáo viên Kỹ năng sống – Giáo viên STEAM

Để tiếp tục mở rộng hoạt động và phát triển các Chương trình Giáo dục...

Tư vấn tâm lý Tin Hoạt động

Ý Tưởng Việt | Tuyển dụng Chuyên viên tâm lý học đường 2022 2023

Để tiếp nối và mở rộng các Chương trình Chăm sóc tinh thần học đường,...

Tin Hoạt động

Chủ nhật tuyệt vời cùng Ngày hội việc làm HCMUE 2022

Trong tiết trời mát mẻ của ngày chủ nhật cuối tháng 5, Ý Tưởng Việt...

Tin Hoạt động

Ý Tưởng Việt – Ngày hội việc làm HCMUE 2020

Sáng ngày 21.06.2020 vừa qua, Trung tâm đào tạo Ý Tưởng Việt đã có mặt...

Tin Hoạt động

Ý Tưởng Việt tuyển dụng Chuyên viên phòng đào tạo

Công Ty TNHH Truyền Thông – Tư Vấn Và Đào Tạo Ý Tưởng Việt tuyển...

Tin Hoạt động

Ý Tưởng Việt tuyển dụng Nhân viên kế toán tổng hợp

Công Ty TNHH Truyền Thông – Tư Vấn Và Đào Tạo Ý Tưởng Việt tuyển...