Tin Tổng hợp

Tại sao chúng ta thường nghe qua rất nhiều đạo lý, đọc qua rất nhiều quyển sách hay, nhưng vẫn sống cuộc đời tầm thường?

Hầu hết mọi người đều tuân theo suy nghĩ quán tính, nghĩa là giải quyết...

Tin Tổng hợp

Cuộc đời bạn sẽ là chuỗi thất bại nếu không vượt qua được những suy nghĩ này

Con đường đi đến thành công luôn có những trở ngại. Đừng tự hỏi bao...

Tin Tổng hợp

Người thất bại thường tự lừa dối mình với những suy nghĩ này

Những suy nghĩ tự lừa dối mình của người thất bại: Theo nhà chiến lược...