Sân chơi trải nghiệm Kỹ năng sống

Bắt trọn những khoảng khắc đáng yêu của các bạn nhỏ trường TH Duy Tân

Gửi tặng các bạn nhỏ Duy Tân những khoảng khắc đáng yêu ở Sân chơi...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trải nghiệm Kỹ năng sống – Bé Cứu Nạn – Kỹ năng sơ cứu vết thương

Chuỗi Sân chơi Trải nghiệm Kỹ năng sống được Trung tâm đào tạo Ý Tưởng...

Tin Hoạt động

Trải nghiệm Kỹ năng sống – Bé Và Thiên Nhiên

Biết được các em học sinh đa số đều lớn lên ở thành phố, ít...

Tin Hoạt động

Trải nghiệm Kỹ năng sống – Bé Đọc Sách

Chuỗi Sân chơi Trải nghiệm Kỹ năng sống được Trung tâm đào tạo Ý Tưởng Việt triển khai miễn...

Tin Hoạt động

Trải nghiệm Kỹ năng sống – Bé Tài Giỏi

Chuỗi Sân chơi Trải nghiệm Kỹ năng sống được Trung tâm đào tạo Ý Tưởng Việt triển khai miễn...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trải nghiệm Kỹ năng sống – Bé Sáng Tạo – Kỹ năng tư duy sáng tạo

Chuỗi Sân chơi Trải nghiệm Kỹ năng sống được Trung tâm đào tạo Ý Tưởng...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trải nghiệm Kỹ năng sống – Bé Vui Bé Khỏe – Kỹ năng làm việc nhóm

Chuỗi Sân chơi Trải nghiệm Kỹ năng sống được Trung tâm đào tạo Ý Tưởng...

Sân chơi trải nghiệm Kỹ năng sống

Trải nghiệm Kỹ năng sống – Bé Bảo Vệ Môi Trường

Ở trạm Bé Bảo Vệ Môi Trường, những vật dụng tái chế được sử dụng...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trải nghiệm Kỹ năng sống – Bé Tự Lập – Kỹ năng tự chăm sóc bản thân

Trạm BÉ TỰ LẬP, một trong mười trạm của chuỗi Sân chơi Trải nghiệm Kỹ...