Tin Tổng hợp

Bạn tôi tự sát ở tuổi 23 vì không chịu nổi áp lực: Càng cố gắng che đậy cảm xúc, càng tiêu cực với cuộc đời, xin hãy thả lỏng!

Khi càng cố che đậy cảm xúc của mình dưới một vỏ bọc hoàn hảo,...