Đào tạo Doanh nghiệp

Công ty Cổ Phần May Sài Gòn 3 – Team Building Chia sẻ – Kết nối – Thành công

Trung tâm đào tạo Ý Tưởng Việt phối hợp cùng Công ty Cổ phần may...

Đào tạo Doanh nghiệp

Ý Tưởng Việt – 10 Năm Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt

10 năm – Hành trình mang ứng dụng khoa học tâm lý vào đào tạo phát...

Đào tạo Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 PECC3 – Xây dựng tinh thần đồng đội

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 phối hợp cùng Trung tâm...