Chuyên đề tâm lý giáo dục học đường

Chuyên đề giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên “Chữ X diệu kỳ” – Cùng em vun đắp tình cảm tuổi học trò trong sáng, lành mạnh

Ý Tưởng Việt đã cùng trường THCS Đồng Đen mang đến chuyên đề giáo dục...