Tin Hoạt động

Trường TH Hồ Văn Cường – Sân chơi trải nghiệm Kỹ năng sống

Sân chơi Trải nghiệm Kỹ năng sống là một trong những hoạt động cụ thể...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trường TH Lê Văn Tám – Sân chơi trải nghiệm Kỹ năng sống

Sân chơi trải nghiệm kỹ năng sống giúp các em học sinh nói chung và...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trường TH Phan Đình Phùng – Sân chơi trải nghiệm Kỹ năng sống

Sân chơi Trải nghiệm Kỹ năng sống hướng đến việc trang bị cho học sinh...

Tin Hoạt động

Trường TH Tô Vĩnh Diện – Sân chơi trải nghiệm Kỹ năng sống

Hơn 800 học sinh Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện đã có những giờ phút...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trường TH Tân Sơn Nhì – Sân chơi trải nghiệm Kỹ năng sống

Trường tiểu học Tân Sơn Nhì là điểm đến tiếp theo được Trung tâm đào...

Tin Hoạt động

Trường TH Kim Đồng – Sân chơi trải nghiệm Kỹ năng sống

Trung tâm Kỹ năng sống Ý tưởng Việt đã phối hợp cùng Trường Tiểu học...

Tin Hoạt động

Trường TH Nguyễn Văn Hưởng – Sân chơi trải nghiệm Kỹ năng sống

Trung tâm đào tạo Kỹ năng sống Ý Tưởng Việt triển khai Sân chơi Kỹ...