Tin Hoạt động

Chủ nhật tuyệt vời cùng Ngày hội việc làm HCMUE 2022

Trong tiết trời mát mẻ của ngày chủ nhật cuối tháng 5, Ý Tưởng Việt...

Tin Hoạt động

Ý Tưởng Việt – Ngày hội việc làm HCMUE 2020

Sáng ngày 21.06.2020 vừa qua, Trung tâm đào tạo Ý Tưởng Việt đã có mặt...