Tin Tổng hợp

Lòng tham không đáy

Một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ, khi đến một vùng núi nọ...