Chương trình đào tạo

Đào tạo – Tập huấn nhân sự – Phát triển nguồn nhân lực

Ý Tưởng Việt tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng khoa...

Đào tạo Kỹ năng sống

Trải nghiệm Kỹ năng sống – Bé Vui Bé Khỏe – Kỹ năng làm việc nhóm

Chuỗi Sân chơi Trải nghiệm Kỹ năng sống được Trung tâm đào tạo Ý Tưởng...

Tin Tổng hợp

15 Quy luật làm việc theo nhóm

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 15 quy luật làm việc nhóm và đặc điểm...