Câu lạc bộ Kỹ năng sống

Khóa học Thể hiện tài năng khoa học 2021 – Phát triển năng lực sáng tạo

Trung tâm đào tạo Kỹ năng sống Ý Tưởng Việt mang đến khóa học trực...

Câu lạc bộ Kỹ năng sống

Khóa học kỹ năng trực tuyến Hè 2021 – Thể hiện tài năng khoa học

Hè 2021 này Ý Tưởng Việt mang đến khóa học trực tuyến Thể hiện tài...

Câu lạc bộ Kỹ năng sống

Khóa học bán trú hè 2021 – Mùa hè sôi động

Hè 2021 này Ý Tưởng Việt mang đến khóa học Mùa hè sôi động được...

Chương trình đào tạo

Khóa học kỹ năng hè 2021 – Khoa học sáng tạo

Hè 2021 này Ý Tưởng Việt mang đến khóa học KHOA HỌC SÁNG TẠO giúp...