Tin tức Chuyên gia

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn: Còn hạn chế về bảo vệ trẻ khỏi bạo lực

Trước thực trạng gần 70% trẻ em Việt Nam đang bị bạo lực trong gia...

Tin tức Chuyên gia

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn: Gia đình Việt Nam – Những thách thức

Trong sự tương tác với văn hóa Việt Nam, dù gia đình Việt Nam có...

Tin tức Chuyên gia

PGS. TS Tâm lý Huỳnh Văn Sơn: Báo động tình trạng các gia đình thiếu năng lượng!

Mới đây, PGS. TS Tâm lý Huỳnh Văn Sơn đã có một bài viết về...